Jaké dokumenty budu potřebovat při první návštěvě?

Zájemkyně o darování vajíček zodpovědně vyplní Dotazník dárkyně, kde uvede všechna významná fakta osobní i rodinné anamnézy a zdravotního stavu. Dále Vás požádáme o předložení občanského průkazu a kartičky pojištěnce.

Jaká vyšetření se provádí před zahájením terapie?

Základním kritériem výběru je kontrola hladiny významných hormonů, která se provádí z krve. Z odběru krve jsou také provedeny testy na přenosná infekční onemocnění HIV, syfilis, žloutenky typu B a C, a genetické vyšetření. Rovněž Vám bude provedeno základní gynekologické vyšetření a ultrazvuk.

Jak se vybírá vhodná dárkyně?

Jako dárkyně pro nás přicházejí v úvahu pouze zdravé ženy, do registru dárců  jsou vzaty ve věku 18 – cca 31 let, načež samotné darování je možné do 34. Dále ženy, u kterých bylo vyloučeno nosičství přenosných či geneticky podmíněných onemocnění a funkce jejich vaječníků je naprosto v pořádku. Darované oocyty musí být nezpochybnitelně výborné kvality, proto na klinice Ferticare Prague a Karlsbad Fertility výběr probíhá dle přísných kritérií pro darování gamet a embryí Americké asociace pro reprodukční medicínu.

Jak probíhá odběr vajíček?

Celý odběr je ambulantní. Pod kontrolou ultrazvuku se poševní cestou odsají vajíčka. Tato punkce se provádí ve dvacetiminutové celkové anestesii, aby žena necítila žádnou bolest. Po této anestesii si odpočinete 2 hodiny na lůžku a můžete odejít domů, vždy ale v doprovodu druhé osoby.

Je dárcovství anonymní?

V zemích evropské unie, ve kterých je zákonem povolena léčba darovanými oocyty platí pro darování zárodečných buněk princip anonymity. To garantuje, že se nikdy žádná příjemkyně nedozví, kdo je dárkyní a žádná dárkyně se nedozví, kdo je příjemkyní. Zákon však zdravotnickému zařízení ukládá informace o dárkyni archivovat.

Je darování vajíček zákonné?

Ano. Darování oocytů je v České republice legální, anonymní, dobrovolné a bezplatné. Legislativa v České republice umožňuje léčbu darovanými zárodečnými buňkami podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, a podle zákona č. 296/2008 Sb. a Vyhlášky č. 422/2008.

Dozví se příjemkyně vajíček, kdo jsem? Zůstanu anonymní?

Jak plyne ze zákonů v České republice je darování oocytů zcela anonymní podle § 10 zákona o specifických zdravotních službách 373 z roku 2011. Jak pro dárkyně, tak pro neplodný pár. Dále anonymita zůstává zachována i pro děti narozené pomocí této mimotělní metody. A to i po dosažení 18 let věku dítěte.

Kolikrát musím kliniku navštívit a co budu u vás potřebovat?

Při vstupním pohovoru budete potřebovat platný občanský průkaz, kartu pojištěnce ČR a naplánujte si minimálně 5 návštěv na naší klinice.

Kdo bude posuzovat, zda jsem vhodná pro darování vajíček?

Lékař kliniky Ferticare je zodpovědný za posouzení Vašeho zdravotního stavu na základě všech Vámi předložených informací a dostupných laboratorních výsledků.

Může se stát, že nebudu jako dárkyně vhodná?

Ano. Pokud Vás lékař kliniky Ferticare neschválí do darovacího programu, je to na základě nevyhovujících kritérií nebo laboratorních výsledků.

Hrozí mi nějaká rizika během darování vajíček?

V určitých případech, zhruba u 2 % žen vznikne po ukončené stimulaci vaječníků hyperstimulační syndrom. V praxi to znamená, že ženy pociťují silný tlak v podbřišku, mají velkou nevolnost a celkově se cítí velmi slabě. Je to z toho důvodu, že i po skončení stimulace reagují jejich vaječníky na stimulační léky i po skončení stimulace. Ženám se proto musí aplikovat infuzní roztok a léky, aby se stav v co nejkratším čase upravil. Velmi důležité je proto dodržovat pitný režim a mít zajištěný dostatek bílkovin. Během několika dnů celý stav většinou samovolně odezní. Plodnost ženy není hyperstimulačním syndromem nijak ohrožena. Ve velmi vzácných případech může dojít ke komplikacím vyžadujícím hospitalizaci, a v krajním případě i operační zákrok, či případnou transfuzi krve. S veškerými riziky budete předem důkladně seznámena ošetřujícím lékařem. Komplikací hormonální stimulace vaječníků může být tzv. „nepřiměřená a nadměrná reakce vaječníků“, zvaná hyperstimulační syndrom. Vaječníky reagují na využívané léky i po skončení užívání a po odběru vajíček. Jsou dále zvětšené a žena pociťuje tlak v podbřišku a „plnost břicha“. V těchto případech dárkyně přichází na kontroly a jsou jí podávány infuze, které vedou k úpravě stavu. Nadměrná reakce vaječníků na stimulaci ve většině případů samovolně ustoupí. Hyperstimulačním syndromem bývá postiženo 1-2% dárkyň. Hyperstimulační syndrom neohrožuje další plodnost ženy.

Co když si darování vajíček rozmyslím?

Darování oocytů je v České republice dobrovolné. Ženy mohou kdykoliv od procesu darování odstoupit.

Budu moci mít po darování vajíček svoje vlastní děti? Nebudou mi pak vajíčka chybět?

Darování vajíček je bezpečný postup a není možné, aby se odběrem vajíček zásoba těchto pohlavních buněk u ženy vyčerpala. Mnoho našich dárkyň je maminkami na mateřské dovolené, a i po odběru vajíček mají další vlastní děti.

Mohu užívat hormonální antikoncepci, když se chci stát dárkyní?

Ano, můžete. Hormonální antikoncepce se neužívá pouze během samotné stimulace vaječníků, veškeré podrobnosti Vám sdělí náš lékař a koordinátorka darovacího programu vzhledem k Vaší individuální anamnéze.

Musím si nechat odstranit nitroděložní tělísko?

Ne. Nitroděložní tělísko nebrání ve stimulaci vaječníků a není snížena nebo jinak ovlivněna jeho funkce během stimulace.

Nebudu mít nepravidelný cyklus po darování vajíček?

Nebudete. Po ovariální punkci se ženám dostaví menstruace obvykle do 14 dnů. Ženy mohou hormonální antikoncepci nasadit a užívat ji, jak jsou zvyklé.

Mohu darovat vajíčka opakovaně?

Ano, můžete. Pro Vaši bezpečnost doporučujeme opakovat ovariální stimulaci maximálně 3x a to s dostatečnou pauzou, doporučujeme 3 měsíce.

Mohu darovat vajíčka v létě?

Ano, roční období nemá vliv na ovariální stimulaci. Můžete darovat oocyty v jakémkoliv ročním období.

Jak probíhá příprava k darování?

Doporučuje se všem ženám, které zvažují darování vajíček, aby dodržovaly zdravý životní styl, vyvarovaly se alkoholu a kouření cigaret. Užívání drog, byť jen příležitostně je zcela vyloučené.

Mohu během stimulace sportovat a jezdit na kole?

Během stimulace vaječníků doporučujeme zvolnit tempo ve Vašem sportovním režimu. Dále je dobré se vyvarovat zvedání těžkých břemen a jiné extrémní fyzické zátěže.

Bojím se injekcí, bude jejich aplikace bolet? A zvládnu jejich aplikaci vůbec?

Samotná stimulace je krátkodobý proces, při kterém si žena sama aplikuje stimulační látku malinkou podkožní jehličkou po dobu necelých dvou týdnů a podle přesně stanoveného stimulačního plánu. Samotný vpich nebolí, injekce se aplikují do podkoží (stejně jako třeba inzulin). Nepříjemné může být samotné vpravení roztoku do podkoží. Některé ženy uvádějí pocit štípání nebo pálení, popřípadě zarudnutí v místě vpichu, které ale odeznělo během několika málo minut. Během stimulace můžete pociťovat tlak v podbřišku asi jako před menstruací.

Ovlivní hormonální stimulace moji hmotnost?

Stimulace vaječníků probíhá velmi krátkou dobu přibližně 12 dní. Stimulační dávky hormonů, které si aplikujete, jsou nastaveny v nejnižších možných dávkách. Během tak krátké doby stimulace a v kombinaci s tak malým množstvím hormonů zůstane Vaše hmotnost nezměněna. Je však možné, že budete mít pocit nafouklého břicha, či zadržování vody v těle. To však po skončení stimulace do několika dní odezní.

Jak mám uchovávat léky?

Veškeré informace k jednotlivým lékům Vám sdělí naše koordinátorka. Některé stimulační léky, které od nás obdržíte k Vaší stimulaci vaječníků jsou však velmi drahé a je nutné je uchovávat v lednici při teplotě do 7º C.

Co mám dělat s použitými injekcemi a prázdnými ampulkami po aplikaci léků?

Veškerý odpad během Vaší stimulace likvidujte prosím zodpovědně do nádob k tomu určených. Plastové nádoby obdržíte od nás zdarma a budou Vám kdykoliv dle potřeby vyměněny. Nikdy nevhazujte použité sklo a injekce do komunálního odpadu. Předejte tak k nechtěnému a závažnému poranění!

Jak dochází k odběru vajíček? Je zákrok bolestivý?

V den odběru vajíček přichází dárkyně zpravidla brzy ráno na naši kliniku. Samotný proces odběru vajíčka není bolestivý, protože probíhá v celkové krátkodobé anestezii a trvá asi 20 minut. Odběr vajíček se provádí přes pochvu tenkou punkční jehlou, kdy se odsaje folikulární tekutina z vaječníků. Po ukončení odběru budete převezena na pokoj, kde si odpočinete ještě 2–3 hodiny. Po dobu přítomnosti na naší klinice o Vás bude pečovat náš ošetřující lékař a jeho tým. Pokud bude Váš zdravotní stav v pořádku a ošetřující lékař dovolí, můžete odejít za doprovodu dospělé osoby domů. Doba, kterou strávíte na klinice v den odběru vajíček, je tak pouze několik hodin. V den odběru je potřeba vzít si volno z práce, které Vám můžeme potvrdit jako návštěvu lékaře.

Budu krvácet po odběru vajíček?

Po odběru vajíček může žena pociťovat mírné bolesti v podbřišku jako při silnější menstruaci. Někdy přetrvává i lehké krvácení nebo změny nálady. Tyto pocity ale během několika hodin sami odezní. Naopak prudké a náhlé bolesti v podbřišku, které doprovází silné krvácení a nevolnost může znamenat krvácení do dutiny břišní. Při takovém stavu neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Co se následuje po odběru vajíček? Musím zůstat přes noc na klinice?

I když je odběr vajíček prováděn v krátkodobé celkové anestezii, není nutná hospitalizace na klinice přes noc. V den odběru vajíček strávíte na naší klinice pouze několik málo hodin. Po zákroku si ještě obvykle 2 -3hodiny dárkyně odpočine na lůžku a se svolením ošetřujícího lékaře odchází v doprovodu dospělé osoby domů.

Budu po zákroku potřebovat vystavit pracovní neschopenku pro zaměstnavatele?

Neschopenku Vám v závažném případě může vystavit Váš gynekolog. U nás Vám můžeme vypsat na daný den propustku.

Jakou odměnu od Vás dostanu za darovaná vajíčka?

I když je darování oocytů zcela bezplatné, je ženám při dodržení všech léčebných postupů a po úspěšném odběru oocytů vyplácena finanční kompenzace. Díky krevním testům se navíc od nás zdarma dozvíte aktuální informace o Vašem zdravotním stavu a o Vaší vlastní plodnosti.

Částka je vyplácena v den odběru vajíček a činí 33 000 až 34 500 Kč.

Všechny podrobnosti Vám vysvětlí náš lékař před samotnou stimulací a v průběhu vlastní stimulace je Vám k dispozici naše koordinátorka.